Monday, October 3, 2011

Sunnah-Sunnah Yang Berkaitan Dengan Kelahiran Bayi

0 comments
Assalamualaikum wbt


Perihal mengenai amalam-amalan berkaitan dengan kelahiran bayi sekarang banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang boleh membawa kepada syirik seperti memakai gelang untuk menghalang makhluk halus dan juga sebagainya. Kadang-kadang perkara-perkara seperti ini dibawa ringan oleh masyarakat kita yang terpengaruh dengan amalan-amalan ataupun adat-adat pada zaman dahulu.

(Gambar Hiasan)

Dengan ini, di bawah ini ada beberapa amalam-amalan sunnah menurut riwayat-riwayat yang shahih yang boleh dilakukan ketika kelahiran bayi.Semoga sama -sama dapat kita mengambil manfaat daripada perkara-perkara yang benar.

Sebelum dimandikan disunahkan mengazani ditelinga kanan dan diIqomati ditelinga kiri.

Disandarkan pada beberapa hadis antara lain;• Dari Abi Rofi’ radhiyallahu ‘anhu berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah mengazankan Sayyidina Husain di telinganya pada saat Sayyidina Husain baru dilahirkan oleh Sayyidatuna Fatimah dengan bacaan adzan untuk solat .” (HR. Ahmad, Abu dawud, Tarmidzi, dishahihkannya).• Dari Abi Rofi’ berkata dia, “Aku pernah melihat Nabi melakukan adzan pada telinga Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu ‘anhuma.” (HR. Thabrani)....

“Barangsiapa yang kelahiran seorang anak, lalu anaknya diazankan pada telinganya yang sebelah kanan serta di iqomatkan pada telinga yang kiri, niscaya tidaklah anak tersebut diganggu oleh Ummu Shibyan (HR. Ibnu Sunni, Imam Haitsami menuliskan riwayat ini pada Majmu’ Az Zawaid, jilid 4,halaman 59). Menurut pensyarah hadis, Ummu Shibyan adalah jin wanita yang selalu mengganggu dan mengikuti anak-anak bayi.

Dibacakan ayat Innii U`idzuuhaa bika wa dzurriyataha minasyaithonirrojiim (Ali Imron 36) + surat Al Ikhlas +surat al Qodr pada telinga sebelahkanan. Berharap pada Allah agar selama hidup si anak tidak melakukan zina


Di aqiqahi pada hari ke7 dr kelahiran,jika bayinya leaki maka menyembelih dua ekor kambing.jika perempuan maka menyembelih 1 ekor kambing.syarat kambing yg digunakan untuk aqiqah sama dengan syarat kambing yang disembelih untuk korban jika tidak mampu aqiqah dengan menyembelih kambing ( Fakir) alangkah baiknya mengikuti pendapat Ibnu Abbas yang memperbolehkan Aqiqah dengan menyembelih hewan yang halal,misal ayam,itik atau lainnya.


(Bughyatul Murtasyiddiin hal 257)
 Imam Ahmad Bin Hambal Berkata:bayi yang tidak diAqiqahi sedang orang tuanya mampu maka kelak diakhirat tidak diberi Izin oleh Allah untuk memberikan Syafaat pada kedua orang tuanya. 


( I`anatuttolibin Juz II hal 335)


 Jika hari ke 7 blm mampu maka hari ke 14 jk blm mampu mka hari ke 21 jk blm mampu jua tetap mendapatkan kesunahan sampai baligh.dan bila sudah baliqh maka kesunahan pada orang tua sudah gugur,tp bagi sianak yg bersangkutan maka diperkenankan untuk memilih Melaksanakan aqiqah ataupun tidak.tp lebih baik melaksanakan aqiqoh untuk dirinya sendiri.
(keterangan Tausekh hal 272)1.kesunahan menyembelih aqiqah ketika matahari terbit /pagi hari.
2.andai bayi meninggal sebelum usia 7 hari orang tua tetap mendapatkan kesunahan melaksanakan aqiqoh.
(keterangan Tausekh hal 272) Kesunahan berikutnya adalah :mencukur seluruh rambut bayi pada hari ke 7 setelah diAqiqahi,kemudian sedekah emas atau perak seberat rambut yang dicukur.
(Bujairimi Juz I halaman 352 dan I`anatuttolibin Juz II Halaman 339-340)

>>Diberi nama yang baik.Nabi bersabda:Sesungguhnya kelak Dihari Qiyamat kalian semua akan dipanggil dengan nama nama kalian semua serta nama nama Bapa kalian.maka Buatlah Nama yang baik.(HR.Abu Daud)

Adapun Nama yang paling baik adalah Abdullah lalu Abdurrahman selanjutnya kata "Abdu"yang dirangkai dengn salah satu Asma Allah,seperti Abduljalal,Abdul Mu`id dll.selanjutnya nama yang diawali Dengan Muhammad selanjutnya Ahmad.

Sebahagian ulama berpendapat boleh mengaqiqahi bayi lelaki dengan satu kambing yang dinukil dari perkataan Abdullah bin 'Umar, 'Urwah bin Zubair, Imam Malik dan lain-lain mereka semua berdalil dengan hadis Ibnu Abbas diatas.
 Tetapi al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitabnya Fathul Bari (9/592): ..meskipun hadis riwayat Ibnu Abbas itu tsabit (shahih), tidaklah menafikan hadist mutawatir yang menentukan dua kambing untuk bayi lelaki. Maksud hadis itu hanyalah untuk menunjukkan bolehnya mengaqiqahi bayi lelaki dengan satu kambing.

Sunnah ini hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu melaksanakan aqiqah dengan dua kambing. Jika dia mampu maka sunnah yang shahih adalah lelaki dengan dua kambing.
pandangan ni dalam kitab Ahkamul Aqiqah karya Abu Muhammad 'Ishom bin Mar'i


Dengan beberapa Dalil yang telah dikemukakan diharap kita dapat melaksanakan jika mendapat peluang ke arah itu.InsyaAllah.Semoga kita sama-sama berada dalam syariat yang betul dan mendapat redhanya.

Saturday, January 1, 2011

Ke Arah Gerakan Kesatuan (Siri 1)

0 comments
CARA IMAN YANG MENDALAM, PEMBENTUKKAN YANG RAPI DAN KERJA 
YANG BERTERUSAN (ATAU PENGALAMAN IKHWAN AL-MUSLIMIN).


Gerakan Ikhwan Muslimin buat masa ini merupakan sebuah gerakan yang berpengaruh di seluruh pelusuk dunia Islam, walaupun sehingga kini ia belum merupakan sebuah harakah yang satu dan segi perencanaan dan penyusunan. Imam Hassan al-Banna, pengasas harakah telah menjelaskan sejak awal lagi caracara dakwah, uslub dan wasilahnya:

“Wahai Ikhwan, Allah telah menghendaki untuk kita mewarisi pusaka yang amat berat
tanggungjawabnya, maka cahaya dakwah kita hendaklah menerangi di tengah-tengah kegelapan ini, dan kamu akan disediakan untuk meninggikan agama Allah, menzahirkan syari’atNya dan menegakkan semula Negara Islam”.


Adapun persoalan yang akan timbul ialah, bagaimana kita bekerja untuk mencapai tujuan ini.
Sesungguhnya, syarahan, ceramah, tulisan, pengajian, menentukan penyakit dan ubat; kesemuanya itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak akan mencapai tujuannya sebelum kita memahami bahawa dakwah itu mempunyai jalan-jalan (wasilah) yang mesti diamalkan di mana wasilah umum yang tidak berubah ialah:

1. Iman yang mendalam.
2. Takwin (pembentukan) yang rapi.
3. Aman yang berterusan.


Para Ikhwan,

“Kamu semua bukanlah sebuah persatuan kebajikan, bukan juga parti politik2 tidaklah sebuah pertubuhan yang ditubuh bagi tujuan yang sempit. Tetapi kamu merupakan semangat baru yang mengalir dalam jantung umat ini; yang menghidupkan umat dengan al-Qu’ran. Kamu adalah cahaya yang memancar, yangmenghapuskan kegelapan malam dengan ma’rifat Allah. Kamu juga adalah suara nyaring yang berkumandang mengulangi dakwah Rasullullah s.a.w. Oleh itu kamu hendaklah merasakan bahawa diri kamu memikul tanggungjawab yang berat itu setelah semua orang menyisihkannya”.


Maka jika dikatakan, ke manakah dakwah kamu? 
Maka jawablah, dakwah kami ialah dakwah kepada Islam yang dibawa oleh Muhammad s.a.w. Di mana pemerintahan (kerajaan) adalah sebahagian daripadanya, kebebasan adalah satu kefardhuan dan kewajipan-kewajipannya. 

Jika ini dikatakan politik!
Jawablah: Inilah Islam dan kami tidak mengenal pembahagian pembahagian seperti itu. 

Jika dikatakankamu pendakwah revolusioner..
jawablah: Kami pendakwah kebenaran dan Keselamatan yang kami beriman dan merasa bangga dengannya. Jika kamu semua melawan kami, dan menyekat dakwah ini ditengah jalan, maka sampailah masanya kami mempertahan diri kami dan kamulah
revolusioner yang zalim”.


Jika dikatakan lagi, kamu memohon pertolongan 
dengan individu-individu dan pertubuhan-pertubuhan,
jawablah: kami beriman dengan Allah yang Esa, kami kufur dengan apa yang kamu syirikkan itu Kalaulah mereka meneruskan perseteruan mereka katakanlah: Selawat sejahtera ke atas kamu, kami tidak mengingini orang-orang yang jahil.


Dan pembentangan di atas, ternyata gerakan lkhwan Muslimin berbeza secara umumnya dengan seluruh gerakan gerakan lain; Ia adalah dakwah dan segi fikrah kerana ia mengajak supaya beriltizam dengan fikrah Islam dan hukum hukum syari’at Islam, bahkan mengajak supaya meninggalkan kesemuanya selain daripada Islam baik dan segi pemikiran, perundangan, prinsip, falsafah dan sebagainya, (semata-mata untuk membentuk pemikiran atau rasional secara Islam). Ia juga dakwah tarbiyyah (pendidikan) kerana ia menyeru supaya beriltizam dengan akhlak Islam, adabadabnya dan supaya menyucikan diri serta meningkatkannya dalam menuju tangga rabbaniah (semata-mata untuk membentuk kejiwaan secara Islam).

Ia juga adalah dakwah jihad yang menyeru ke arab persiapan jihad dengan segala jalan dan sebabsebabnya.Sehinggalah kebenaran itu mempunyai kekuatan yang dapat mengawalnya. dan sehinggamembolehkan dakwah menghadapi cabaran cabarannya.

Imam Hassan Al-Banna dalam risalah Ke Arab Mana Kita Menyeru, telah mengisytiharkan:
“Alangkah baiknya orang yang mengatakan: Kekuatan adalah jaminan yang paling baik untuk
membenarkan “kebenaran”. Alangkah indahnya pula apabila kekuatan dan kebenaran itu berjalan seiring.


Inilah JIHAD dalam menyebarkan dakwah Islam, selain daripada kewajipan mempertahankan tempat tempat suci Islam : kewajipan yang telah difardukan Allah ke atas umat Islam, sebagaimana juga mereka difardhukan sembahyang, puasa, zakat dan haji, berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Tidak seorang pun terlepas dan tanggungjawab jihad ini mengikut kemampuan masing-masing. Al-Qur’an menegaskan:


انقوراخقاقاوثقالا وجهدوابأمولكم وأنقسكم في سبيل الله

 “Pergilah kamu sama ada ringan atau berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kamu pada jalan Allah”


Maksudnya gerakan Ikhwan Muslimin tidak menjadi sebuah pertubuhan yang hanya menitikberatkan aspek-aspek tertentu sahaja, iaitu Ikhwan Muslim ini bukanya pertubuhan kebajikan atau politik semata-mata tetapi sebuah gerakan yang menepati kehendak Islam yang Syumul, di mana kebajikan & politik menjadi sebahagian darinya..


Imam Hassan al-Banna telah mengukuhkan pengertian jihad ini dalam kebanyakkan ucapan-ucapan, kerana kebenaran yang tersisih tidak akan mencapai apa-apa dan tidak sampai ke mana-mana tanpa jihad. Kerana tidak ada nilai kebenaran yang tidak didokong oleh kekuatan. Pemusatan demikian jelas dalam ucapannya dalam Muktamar kelima Ikhwan Muslimin dalam tahun 1358H.

“Dalam waktu di mana kamu - wahai para Ikhwan - 300 katibah yang telah dipersiapkan dirinya dengan iman dan ‘aqidah dan segi kerohanian, dengan ilmu dan pengetahuan dan segi pemikiran, dan dengan latihan dan kesukanan dan segi jasmani, pada waktu itu kamu meminta aku mengharungi lautan atau meredah angkasa tinggi, atau memerangi setiap yang angkuh dan sombong, sesungguhnya aku akan berbuat, insya-Allah.

 
Template by STR from Minima retouched by Nyahoo | ics - id | ADxMenu |